Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering beschermt je werknemers tegen ongevallen op het werk, of op weg van en naar het werk.

Brandverzekering

Zowel als eigenaar of als huurder van een handelspand neem je best een brandverzekering. Want deze verzekert meer dan alleen brandschade.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Met een polis bestuurdersaansprakelijkheid waarborg je jouw privévermogen bij schadeclaims van derden.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) Onderneming

De BA onderneming verzekert de schade tegenover derden die werd veroorzaakt door het uitvoeren van je activiteit.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering dekt schade aan derden veroorzaakt door brand of ontploffing in je winkel.