Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering beschermt je werknemers tegen ongevallen op het werk, of tijdens het woon-werkverkeer.

Wanneer je als winkelier werknemers in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Deze verzekering voorziet een vergoeding voor medische kosten, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid én zelfs overlijden.

Verzekering arbeidsongevallen

Wanneer spreken we van een arbeidsongeval

  • Er moet een arbeidsrelatie zijn waarbij de wet van toepassing is.
  • Er moet zich een plotselinge gebeurtenis voordoen.
  • Deze plotse gebeurtenis heeft een letsel als gevolg.
  • Het ongeval gebeurde tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Bijkomende waarborgen

Ongevallen onbezoldigde helpers

Met de 'ongevallen onbezoldigde helpers' zijn je vrienden of kennissen die een handje komen helpen (en hiervoor geen loon of vergoeding krijgen), verzekerd als er zich een ongeval voordoet.

Opleidingen en cursussen voor beroepsvervolmaking

Om je klanten de nodige expertise te kunnen blijven geven, zijn bijscholingen voor jou een belangrijke schakel. De arbeidsongevallenverzekering kan uitgebreid worden tot de ongevallen tijdens en op de weg naar deze opleidingen. Zowel binnen als buiten de werkuren.

In de praktijk: Tijdens een workshop winkelinrichting leer je jouw winkel strategischer inrichten. Hierbij kom je ten val omdat je een rek wil verplaatsen. De kwetsuren en zelfs de eventuele arbeidsongeschiktheid worden vergoed door de verzekering.
Interesse in
deze verzekering?

Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder! Of vraag een vrijblijvende offerte aan.